1. Birikimlerinizi verimli yatırımlara dönüstürme hakkınız
Birikimlerinizi güven içinde, finansal durumunuza ve amaçlarınıza uygun olarak yatırıma dönüstürmek hakkınızdır. Örnegin, bir sirketin hisse senedini aldıgınızda o sirkete ortak olursunuz.
Sirket çalısıp para kazandıkça kârını, büyümesini sizinle paylasır. Bir sirketin tahvilini aldıgınızda o
sirkete borç verirsiniz. Sirket aldıgı borcu yatırıma dönüstürür,kazandıgı parayla size olan borcunu öder. Sirketler yatırım yapar, is alanları açar, büyür. Böylece, tasarruflarınızı degerlendirirken, yatırım
yaptıgınız sirketlerin gelismesine katkıda bulunur, büyümelerinden pay alırsınız.

2. Yatırım kurulusunuzu seçme hakkınız
Türkiye’de yatırım hizmeti sunan banka, aracı kurum ve portföy yönetim sirketleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi alarak faaliyet gösterir. Yatırım amaçlarınıza uygun hizmetleri sunan
kurumları Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurulusları Birligi veya Borsa İstanbul’un internet sitelerinden ögrenebilir, dilediginiz kurumla çalısabilirsiniz. Yatırım kuruluslarında hesap açmak için kendileriyle imzalayacagınız sözlesmenin bir kopyasını alabilirsiniz.

3. Yatırım kurulusunuz hakkında bilgi alma hakkınız
Beraber çalıstıgınız ya da çalısmayı düsündügünüz yatırım sirketine, gerekli yetki belgelerine sahip olup olmadıklarını sorabilir, kurum hakkında sizi daha detaylı bilgilendirmelerini isteyebilirsiniz. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurulusları Birligi veya Borsa İstanbul’un internet sitelerinde yatırım sirketleri hakkında detaylı bilgiye ulasabilirsiniz. Bu bilgiler yatırım kuruluslarının ortakları, üst yönetimi, finansal durumu, hukuki durumu ve geçmiste aldıgı
cezalar gibi konuları içermektedir.

4. Yatırım danı
smanınızı seçme hakkınız
Hizmet alacagınız kurumda, yatırımlarınızla ilgili bir veya birden fazla yatırım danısmanınız olabilir. Yatırım danısmanınızın nitelikleri hakkında kurumunuzdan detaylı bilgi isteyebilir, beraber çalısmak istediginiz müsteri temsilcinizi seçebilirsiniz.

5. Yatırım danı
smanınız hakkında bilgi alma hakkınız
Yatırım danısmanınızın size hizmet verebilmesi için gerekli lisans belgelerine sahip olması gerekmektedir. Yatırım danısmanınızın ilgili lisansa sahip olup olmadıgını kendisine veya çalıstıgı yatırım sirketine sorabilirsiniz. Ayrıca, Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Egitim Kurulusu’nun internet sitesinden danısmanınız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu bilgiler, yatırım danısmanınızın sahip oldugu lisans belgeleri, geçmis is tecrübesi, egitim durumu ve geçmiste aldıgı cezalar gibi konuları içermektedir.

6. Ki
siye özel tavsiye alma hakkınız
Herkesin finansal durumu, yatırımlarından beklentileri, gelecekte ulasmak istedigi hedefleri, risk alabilme profili birbirinden farklıdır. Yatırım danısmanınıza finansal durumunuzu ve yatırımlarınızdan beklentilerinizi anlatıp size özel tavsiye almayı talep edebilirsiniz. Yatırım danısmanınız, uygun portföy dagılımını olusturmakta size destek olacak, getiri beklentilerinizin gerçekçi bir sekilde belirlenmesine yardımcı olacaktır.

7. Yatırım ürünleri hakkında bilgi alma hakkınız

Her finansal ürünün riski, getirisi ve vadesi farklıdır. Dolayısıyla her yatırım aracı her yatırımcıya uygun degildir. Yatırım ürünleri hakkında hizmet aldıgınız yatırım kurulusundan bilgi almayı talep edebilirsiniz. Aldıgınız bilgilerin yeterli olmadıgını hissediyorsanız, yatırım danısmanınızla baglantıya geçip daha detaylı olarak bilgilendirilmeyi isteyebilirsiniz. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurulusları Birligi veya Borsa _stanbul’un internet sitelerinde bu araçlar hakkında çesitli bilgilere ulasabilirsiniz. Genel kural olarak, birikimlerinizi bir yatırım aracına yönlendirmeden önce o ürünün risklerini, getiri potansiyelini ve sizin yatırım amaçlarınıza uygunlugunu iyice anladıgınızdan emin olmanız dogru olacaktır.

8.İş
lem maliyetleri hakkında bilgi alma hakkınız
Yatırım ürünleri hakkında bilgi alırken, islem maliyetleri, komisyonlar, vergiler gibi kesintiler konusunda da bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz. Bu tür kesintiler bazı durumlarda beklediginiz getiriye ulasamamanıza yol açabilir. Bu konuda önceden bilgi almanız, yatırım ve portföy dagılımı kararlarınızı daha saglıklı vermenizi saglayacaktır.

9. Adil ve e
sit hizmet alma hakkınız
Yatırım kurulusunuz, her yatırımcısını aynı derecede degerli görmekte, aynı hizmet kalitesini tüm yatırımcılarına adil ve esit bir sekilde sunmaktadır. Bu konuda tereddütleriniz olursa yatırım kurulusunuzla irtibata geçebilirsiniz.

10. Dürüst hizmet alma hakkınız

Yatırım kurulusunuz ve danısmanınızın, size hizmet verirken yasalara, mesleki kurallara ve etik ilkelere uygun davranması, size, bu kurallara uygun olmayan önerilerde bulunmamaları gereklidir. Eger bu konuda tereddüt ettiginiz bir durum varsa, önce yatırım kurulusunuzla irtibata geçip asagıda yer alan “sikâyet etme” ve “sorunlarınıza çözüm arama” haklarınızı kullanabilirsiniz.

11. Ba
gımsız ve tarafsız tavsiye alma hakkınız
Yatırım kurulusunuz, sizin finansal durumunuzu dogru bir sekilde degerlendirecek, sizin beklenti ve amaçlarınıza uygun ürün ve hizmetleri sunacak, size uygun olmayan yatırım araçlarını tavsiye etmeyecektir. Talep etmeniz halinde, tavsiyelerinin sebeplerini sizinle açıkça paylasacaktır. Yatırım kurulusunuz, sizin finansal durumunuz ve beklentileriniz dısında bir amaçla size yatırım tavsiyesi sunmayacaktır.

12. Çıkar çatı
smalarından haberdar edilme hakkınız
Bazı durumlarda yatırım kurulusunuzun veya danısmanınızın çıkarları, sizin yatırım amaçlarınızla uyusmayabilir. Olası çıkar çatısmaları hakkında yatırım kurulusunuz ve danısmanınız, daha siz sormadan, size bilgi vermek zorundadır. Ancak, siz de bu konuda detaylı olarak bilgilendirilmeyi isteyebilirsiniz.

13. Bilgilerinizin gizli tutulması hakkınız

Yatırım kurulusunuzdaki kisisel bilgileriniz, yatırım amaçlarınız ve yaptıgınız yatırımlar baska kisilerle paylasılmamakta, size ait bilgiler gizli tutulmaktadır. Ancak, yasal zorunluluk olan hallerde kurumunuz bu bilgileri ilgili kamu kurumuyla paylasabilecektir.

14. Kendi bilgilerinize her an eri
sme hakkınız
Yatırım kurulusunuzdaki hesabınıza dilediginiz an, internet, telefon, faks gibi çesitli yöntemlerle ulasabilirsiniz. Yatırım kurulusunuzdan bilgilerinize nasıl erisebileceginizi daha detaylı olarak ögrenebilirsiniz.

15. Hesaplarınızı yönetme hakkınız

Hesaplarınızda yapmak istediginiz islemler için yatırım kurulusunuza talimat vermeniz yeterlidir. Yatırım kurulusunuz bu talimatları hangi yöntemlerle ulastırmanız gerektigine dair sizi bilgilendirecektir.

16. Hesaplarınızı kontrol etme hakkınız

Bir yatırım kurulusunda hesap açtıgınızda, sizin adınıza bir de Merkezi Kayıt Kurulusu’nda (MKK) hesap açılmaktadır. Merkezi Kayıt Kurulusu’ndaki hesabınızda, tüm yatırım kuruluslarında duran yatırım ürünlerinizi toplu halde görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kurulusu’nun internet sitesinde hesaplarınızı kontrol etme konusunda çesitli bilgilere ulasabilirsiniz.

17. Hesaplarınız hakkında düzenli olarak bilgi alma hakkınız

Yatırım kurulusunuz, hesabınızla ilgili bilgileri, hareketleri, size düzenli olarak gönderecektir. Hangi yöntemle bu bilgilerin size iletilmesini istediginiz konusunda yatırım kurulusunuzu bilgilendirmeniz yeterlidir.

18. Diledi
giniz an kurumunuzla iletisim kurma hakkınız
Yatırım kurulusunuza ve danısmanınıza, kurumun mesai saatleri içinde dilediginiz an telefon, faks, eposta gibi çesitli yöntemlerle ulasabilirsiniz. Kisisel bilgilerinizde, hesaplarınızda veya yatırım amaçlarınızda degisiklikler olduysa, her zaman sirkete veya yatırım danısmanınıza erisip gerekli degisiklikleri yapmalarını isteyebilirsiniz. Sadece genel olarak bilgi almak istediginiz bir konu dahi olsa, yatırım kurulusunuzla iletisim kurmaktan çekinmeyin. Yatırım kurulusunuz, bu tür durumlarda kendilerine nasıl erisebileceginizi size daha detaylı olarak açıklayacaktır.

19. Daha iyi hizmet alma hakkınız

Yatırım kurulusunuzun veya danısmanınızın size daha iyi hizmet vermesini saglayacak önerileriniz varsa bunu kendileriyle her zaman paylasabilirsiniz. Size daha iyi hizmet sunmak için önerilerinizi dinlemekten ve gerekli iyilestirmeleri yapmaktan memnun olacaklardır.

20.
Sikâyet etme hakkınız
Yatırım kurulusunuzun veya danısmanınızın size sundugu hizmette memnun olmadıgınız konular varsa, kendilerine bildirmekten çekinmeyin. Yatırım kurulusları, yatırımcıların sikâyetlerini uygun bir sekilde degerlendirip çözmek için gayret gösterecektir.

21. Sorunlarınıza çözüm arama hakkınız

Yatırım kurulusunuzdan veya danısmanınızdan aldıgınız hizmetle ilgili bir sorun yasadıysanız ve yatırım kurulusunuzda bu sorununuzla ilgili sizi memnun eden bir çözüm gelistirilemediyse, konuyu Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurulusları Birligi veya Borsa İstanbul’a iletebilirsiniz. Sorunlarınızın yazılı olarak bildirilmesi çözümü hızlandıracaktır. Daha da önemli bir ihtilaf yasıyorsanız, her zaman için mahkemelere basvurup konuyu yargıya tasıyabilirsiniz.

22. Diledi
giniz an baska kurumla çalısma hakkınız
Herhangi bir sebepten dolayı yatırım sirketinizi ya da yatırım danısmanınızı degistirmek isterseniz
bunu her zaman yapabilirsiniz. Bu konuda yatırım kurusunuza bir talimat vermeniz yeterlidir.

Haklarınızın Güvencesi Olan Kurumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu (www.spk.gov.tr)
Borsa İstanbul A.S. (www.borsaistanbul.com.tr)
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.S. (www.takasbank.com.tr)
Merkezi Kayıt Kurulusu A.S. (www.mkk.com.tr)
Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Egitim Kurulusu A.S. (www.spl.com.tr)
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurulusları Birligi (www.tspakb.org.tr)

Bu döküman TSPAKB tarafından Hazırlanmıştır.